Ochrana osobních údajů

Obchod Manuela, Jana Pěnková, IČ: 44209151, se sídlem: Křepkova 10, Litoměřice 41201 (dále jen „Provozovatel“), si dovoluje informovat, že garantuje maximální ochranu osobních dat a údajů. Vyžádané osobní údaje zákazníků jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

Provozovatel zpracovává následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Soubory cookies
 • Geografické údaje
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Jiné online identifikátory
 • IP adresa
 • Údaje z provedených nákupů (např. cena a druh zboží, datum nákupu)

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) jakožto v souladu s relevantními právními předpisy České republiky zpracovává Provozovatel údaje, které mu poskytujete v souvislosti s objednávkou zboží, či při případné reklamací zboží. Provozovatel zpracovává výše uvedené osobní údaje pouze po dobu nezbytnou a v rozsahu nutném pro splnění následujících účelů:

Ke zpracování osobních údajů Provozovatelem dochází v souvislosti s koupí zboží v e-shopu, dále v souvislosti s vyřizováním reklamací a dotazů:

 • Vaše osobní údaje: Jméno, Adresa, Telefonní číslo, E-mailová adresa slouží k identifikaci, kontaktování během objednávacího procesu a doručení zboží.
 • Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít: programátoři a technici zajišťující technologie pro chod webových stránek, jakožto osoby zajišťující expedici zboží
 • Daňové doklady jsou dle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Dle platných právních předpisů je Provozovatel případně povinen sdělit
  Vaše osobní údaje orgánům státní správy
 • Provozovatel používá soubory Cookies, použitím našich webových stránek souhlasíte dobrovolně se shromažďováním souborů cookies pro marketingové účely a zlepšení našich služeb. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním souborů cookies nebo jejich části, můžete změnou nastavení svého prohlížeče zabránit jejich shromažďování
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely máte právo kdykoliv odvolat, dále máte právo na přístup k Vašim osobním údajům dle čl. 15 Nařízení, právo na výmaz osobních údajů, pokud již nejsou potřebné, právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Máte možnost nás kontaktovat v případě dotazů týkajícíhc se zpracování Vašich osobních údajů na E-mailové adrese: info@manuela.cz nebo na adrese: Jana Pěnkova, Křepkova 10, Litoměřice 41201

Použitím internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním údajů o jeho návštěvách a objednávkách provozovatelem.

 

Přejeme příjemný nákup

Váš obchod Manuela